อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกับการรับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์

CCW_0760

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โคแฟค ประเทศไทย (Cofact Thailand) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสุขภาพ “อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกับการรับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=344661

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ