อาสาซ่อม อาสาสอน : The Battalion

featured

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “อาสาซ่อม อาสาสอน : The Battalion” เพื่อลงพื้นที่อาสาซ่อมจักรยาน ณ กองพล ที่ 9 พล ร.29 พัน 3 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี แสดงให้เห็นคุณค่าของการนำจักรยานที่หมดสภาพ นำมาฟื้นฟูซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ และลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Shares:
QR Code :
QR Code