“อาสาซ่อม อาสาสอน” ฟื้นฟูจักรยานกระตุ้นปั่นในชีวิตประจำวัน

          “จักรยาน” นับเป็นพาหนะที่ดีที่สุดสาหรับทุกชุมชน เพราะทั้งช่วยสร้างสุขภาพ และช่วยลดมลพิษในชุมชน แต่ความเป็นจริงกลับพบว่า การใช้จักรยานในชุมชน ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไร ด้วยสาเหตุที่ว่า เมื่อจักรยานชารุด ผู้ใช้ไม่มีความรู้มากพอในการซ่อมแซม จึงทาให้จักรยานที่มีคุณค่า กลายเป็นเพียงเศษเหล็กไร้ราคา

/data/content/26533/cms/e_cefjkpqsuvw4.jpg

           เมื่อไม่นานมานี้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          จัดกิจกรรม “อาสาซ่อม อาสาสอน : The Battalion” เพื่อลงพื้นที่อาสาซ่อมจักรยาน ณ กองพล ที่ 9 พล ร.29 พัน. 3 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี แสดงให้เห็นคุณค่าของการนำจักรยานที่หมดสภาพ มาฟื้นฟูซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ และลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

          นาย กวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของกิจกรรมฯ เกิดจากงานวิจัยที่ชมรมจัดทำมีผลออกมาว่า คนไทยแทบทุกบ้านมีจักรยาน แต่เมื่อพังหรือเสียหาย ก็ไม่มีการนำออกมาซ่อมแซม ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ อาทิ ในบริเวณชุมชนไม่มีร้านซ่อมสำหรับจักรยาน อยากจะซ่อมด้วยตนเองแต่ขาดความรู้ในการดูแลซ่อมแซม เป็นต้น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย จึงนำผลวิจัยที่ได้มาสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม “อาสาซ่อม อาสาสอน” ขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูจักรยานที่เสีย หมดสภาพ ในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้สามารถนำมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง โดยจะช่วยซ่อมแซมจักรยาน และช่วยสอนวิธีซ่อมแซมเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมทั้งปลุกกระแสชุมชนให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ๆ เป็นหนึ่งแรงกระตุ้น ให้ชุมชนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น

          /data/content/26533/cms/e_dijptuwz3489.jpg“ที่ผ่านมา ลงพื้นที่ทั้งชุมชน โรงเรียน ภายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมาแล้ว กว่า 12 พื้นที่ สำหรับครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่ได้ร่วมกับ กองพลที่ 9 พล ร.29 พัน.3 ค่าย สุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่ของค่ายสุรสีห์มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการปั่นจักรยาน เนื่องจากแวดล้อมไปด้วยต้นไม้และภูเขา รวมถึงเส้นทางถนนต่างๆ ที่เอื้ออำนวย เชื่อว่าในอนาคตค่ายสุรสีห์ จะกลายเป็นชุมชนจักรยานอย่างเต็มรูปแบบ แน่นอน” กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทยกล่าว

          ด้าน ร.อ.วิศรุต วงศ์ศิริรัตน์ ผู้บังคับ กองร้อยอาวุธเบา กองพลที่ 9 พล ร.29 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ กล่าวว่า โครงการจักรยานเพื่อการ ท่องเที่ยวค่ายสุรสีห์ เป็นหนึ่งในโครงการท่องเที่ยวในเขตทหารเพื่อบริการแก่กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกาย สามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจักรยานก็เริ่มชำรุดเสียหายยากที่จะดูแลซ่อมแซมได้ทั้งหมด

          “ทั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม ‘อาสาซ่อม อาสาสอน’ ขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการดูแลซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้นแก่ครอบครัวพลเรือน รวมถึงช่วยซ่อมแซมจักรยานในโครงการให้สามารถนำกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง อีกทั้งการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้แสดงให้เห็นว่า ค่ายสุรสีห์ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันสนับสนุนการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” ร.อ.วิศรุตกล่าว      

/data/content/26533/cms/e_efostv125678.jpg

           ด้านเยาวชนอาสาสมัครโครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน” นายวินัย ชัยชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าที่มาของการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครว่า ปกติเป็นคนที่หันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และรู้จักนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยผ่านกลุ่ม ผู้ใช้จักรยาน ได้รับการชักชวนจากพี่ๆ ในชมรม ให้เข้าร่วมโครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน”

          “สำหรับตนมองว่าเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้ลงมือซ่อมแซมจักรยาน และได้ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนแล้ว สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่อาสาคนอื่น ๆ ได้มิตรภาพที่ดี ได้รับทราบและเข้าใจถึง มุมมองในการใช้จักรยาน จากชุมชนต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และหวังว่าทุกคนจะหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น เพราะจักรยานไม่เพียงแต่ช่วยทำให้สังคมน่าอยู่เท่านั้น แต่ยังทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงอีกด้วย” วินัยกล่าวทิ้งท้าย

          สาหรับชุมชน พื้นที่ หรือหน่วยงาน ที่สนใจร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ “อาสาซ่อมอาสาสอน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2618-4430 และ 0-2618-4434 หรือ www.thaicyclingclub.org

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code