อาวุธหลากสไตล์สลายพุง-อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


อาวุธหลากสไตล์สลายพุง-อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน thaihealth


ลงพื้นที่ชมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนต้นแบบ อาวุธหลากสไตล์สลายพุง-อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน


โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ชมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนต้นแบบ 1 ใน 20 โรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการกระตุ้นการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยกิจกรรมอาวุธฯ หลากสไตล์สลายพุง โดยมี นายดนัย หวังบุญชัย ผจก.แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ร่วมงานก่อนจะจัดแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ทั้ง 20 โรงเรียน และคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในการสร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและนักเรียน รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25-26 มีนาคมนี้ ที่สวนสัตว์ดุสิต ดูรายละเอียด www.artculture4health.com

Shares:
QR Code :
QR Code