อาทิตย์อัสดงเสวนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

           เนื่องในวาระอัฏฐมีบูชา วันคล้ายวันเผาสรีระของพระพุทธเจ้าหลังปรินิพพาน  เครือข่ายพุทธิกาขอเชิญชวนทุกท่าน  ร่วมระลึกและทำความเข้าใจทัศนะต่อพระพุทธเจ้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  และร่วมกิจกรรมทบทวนใคร่ครวญชีวิตและความตายของตัวท่านเอง


/data/content/24254/cms/e_fopqtvxyz247.jpg


          ในกิจกรรม “อาทิตย์อัสดงเสวนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา”  วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)


          *สำรองที่นั่ง   ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/miGIYS  


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม  โทรศัพท์ 02-882-4387, 02-886-0863, ต่อ 20 หรือ 13


          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/786559631354134/


 


 


          ที่มา: เฟสบุ๊ค Peaceful Death

Shares:
QR Code :
QR Code