อากาศเปลี่ยนคนกรุงระวังป่วย

/data/content/26848/cms/e_cdklqrsz2469.jpg


          เขตบึงกุ่ม เตือนประชาชน ให้ดูแลตัวเองในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยน ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน จนเกิดโรคต่างๆ ได้ อย่าง โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ


          นายสุรเทพ ยุคุณธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด และมือ เท้า ปาก จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุตรหลานให้แข็งแรงอยู่เสมอ


          โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือเด็กเล็กช่วงอายุ 0-4 ปี ผู้สูง อายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่ามีอาการรีบไปพบแพทย์


          และให้ระวังภัยที่เกิดในช่วงฤดูหนาวอีกอย่างคืออัคคีภัย เพราะฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติด้วย จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการการจุดธูปเทียนบูชาพระ ปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊กไฟ และปิดวาล์วถังก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับ ลงบนพื้นบ้าน กองหญ้า หรือแหล่งเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด รวมทั้งไม่เผาขยะและหญ้าแห้ง และควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้น หากพบเห็นอัคคีภัยให้รีบแจ้ง 199 ทันที


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code