อากาศหนาวทำเด็กไม่แปรงฟัน แนะพ่อแม่ดูแล

          อธิบดีกรมอนามัย เผยอุณหภูมิลดลงส่งผลเด็กแปรงฟันน้อย แนะผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด


อากาศหนาวทำเด็กไม่แปรงฟันแนะพ่อแม่ดูแล thaihealth


           ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศลดต่ำลง มีผลให้น้ำประปาหรือ น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเย็นกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เด็กๆ ไม่อยากแปรงฟัน เพราะไม่ชอบน้ำเย็นจัดหรือกลัวน้ำเย็นจะทำให้เกิดอาการเสียวฟันเนื่องจากมีฟันผุอยู่ พ่อ-แม่ผู้ปกครอง จึงต้องดูแลควบคุมการแปรงฟันของเด็กๆ อย่างใกล้ชิด 

          จากการ สำรวจในปี 2555 พบว่าการแปรงฟันของเด็กไทยอายุ 3 ปี แปรงฟัน ตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนร้อยละ 94.5 มีผู้ปกครองแปรงให้ร้อยละ 44.2 อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและ เขตเมืองจะแปรงฟันให้เด็กมากกว่าผู้ปกครองในเขตชนบท และในเด็กอายุ 5 ปี พบมีการแปรงฟันด้วยตนเองมากขึ้น แนะนำให้ผู้ปกครองแปรงฟันซ้ำให้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี นอกจากนี้ พ่อ-แม่ผู้ปกครองใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นหรือในขวบปีแรก ซึ่งจะช่วยป้องกันฟันผุได้ ถึงร้อยละ 30 แต่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กทุกครั้งที่แปรงฟัน เพื่อควบคุมการบีบยาสีฟันให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงวัย คือ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ให้ใช้ยาสีฟันปริมาณแค่แตะพอชื้น ส่วนเด็กอายุ 3-6 ปี ให้ใช้ยาสีฟันปริมาณครึ่งเซนติเมตรหรือเท่าเมล็ดข้าวโพด

           "ทั้งนี้ การที่เด็กจะมีฟันที่สะอาดแข็งแรงได้นั้น นอกจากจะต้องแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนแล้ว พ่อ-แม่ ผู้ปกครองควรคุมเข้มในเรื่องอาหารที่เด็กรับประทานในแต่ละวันด้วย โดยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เพราะอาหาร ประเภทแป้งและน้ำตาลนั้นเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคฟันผุ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กในระยะยาวได้"


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code