อาการเมื่อป่วยด้วยโรคฉี่หนู

ที่มา : ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม


อาการเมื่อป่วยด้วยโรคฉี่หนู thaihealth


แฟ้มภาพ


อาการที่สำคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ระยะแรกคือ มีอาการไข้สูง  ปวดศีรษะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา  แต่หากมีอาการผิดปกติจากไข้หวัดธรรมดา เช่น มีไข้ แต่ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ  ก็ควรสงสัยไว้ก่อนว่าจะมีโอกาสติดโรคที่ระบาดในช่วงน้ำท่วม นอกจากนี้ ในผู้มีประวัติการเดินย่ำหรือแช่น้ำท่วมขัง  ร่วมกับ มีอาการดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคฉี่หนู ควรเร่งพบแพทย์โดยด่วน 


อาการที่มีแนวโน้มเป็นโรคฉี่หนู


1.ภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสองข้างภายใน 3 วันแรกของโรค  และอยู่ได้นานตั้งแต่ 1-7 วัน อาจจะพบร่วมกับเลือดออกที่ตาขาวข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้


2.ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงมาก โดยเฉพาะบริเวณน่อง โคนขา หน้าท้อง กล้ามเนื้อหลังและมีอาการกดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่อง


3.มีเลือดออกแบบต่างๆ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง เช่น จุดเลือดออกตามผิวหนัง ผื่นเลือดออก  เลือดออกใต้เยื่อบุตา  หรือมีเสมหะเป็นเลือด


4.ผื่น อาจจะพบได้หลายแบบ  ผื่นแดงราบ ผื่นแดง ผื่นแดงลมพิษ


5.อาการเหลือง  อาการเหลืองมักเกิดวันที่ 4-6 ของโรค


กลุ่มที่มีอาการเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอันตรายรุนแรง  ต้องไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code