อัศจรรย์นมแม่ หยุดโรคไม่ติดต่อ

ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคม ประกาศให้เป็นสัปดาห์นมแม่โลก หน่วยงานที่ทำงานนมแม่อาทิ กรมอนามัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  สสส. และองค์การยูนิเซฟ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแม่ทำงานให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ พร้อมกันนี้มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา


อัศจรรย์นมแม่ หยุดโรคไม่ติดต่อ thaihealth


แฟ้มภาพ


น.ส.นภัทร พิศาลบุตร เจ้าหน้าที่สื่อ สารการพัฒนา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบัน บริษัทระดับโลกอย่างกูเกิล เฟซบุ๊ก เห็นความสำคัญของบุคลากรที่เป็นแม่ โดยให้วันลาคลอด 18 สัปดาห์ คนที่เป็นพ่อ 7 สัปดาห์ และให้ค่าตอบแทนเต็มจำนวนวันลา บริษัทไอบีเอ็ม สนับสนุนค่าใช้จ่ายการส่งนมแม่ผ่านบริษัทดีเอชแอล แม้แม่จะต้องเดินทางไปประชุมต่างเมือง แต่ลูกจะได้กินทันเวลา


นอกจากนี้บริษัทโมโนโฟน ได้ทำวิจัยออกมาว่า  ในแต่ละปีบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายการอบรมพนักงานใหม่ 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากคนที่มีลูกแล้วลาออก แต่เมื่อมาสนับสนุนเรื่องนมแม่ให้กับพนักงาน ปรากฏว่าพนักงานลาออกน้อยลง ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมใหม่ เหลือ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประหยัดเงินได้ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐ


ทั้งนี้ในประสบการณ์ในต่างประเทศที่ทำนมแม่แล้วประสบความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่แม่ออกจากโรงพยาบาล สร้างทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อนมแม่  และพยายามสกัดกั้นไม่ให้มีการส่งเสริมนมผง  และขัดขวางขบวนการแจกนมผงในโรงพยาบาล


"ประเทศกัมพูชา สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก 17% เพิ่มมาเป็น 60% เพราะทำทุกอย่างพร้อมกัน" 


ประเทศไทยมีสถิติการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ร้อยละ 13 ต่ำสุดในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์การทำงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประเทศเวียดนาม  เล่าผ่าน นาง  พัน ทิ ฮง ลิน ประชาสัมพันธ์ องค์กร Alive & Thrive Vietnam ว่า หน่วยงานนี้ส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลเกต เน้นการส่งเสริมโภชนาการให้กับแม่ บังคับใช้ ก.ม.ในสิ่งที่ขัดขวางการให้นมแม่ ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 บังคับใช้ก.ม.ใหม่ให้แม่ลาคลอดได้ 180 วันจาก 120 วัน จะได้รับเงินค่าจ้างตามวันลา ส่วนพ่อลาได้ 5 วันถ้าเป็นลูกแฝดลาได้ 10 วัน


"แม่ในเวียดนาม  95% เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ก็ยังมีความเชื่อผิดที่จะต้องให้น้ำดื่มกับลูก ทั้งที่ภายใน 6 เดือนให้นมแม่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องให้อาหารหรือน้ำเพราะน้ำจะไปแทนพื้นที่นม"


อัศจรรย์นมแม่ หยุดโรคไม่ติดต่อ thaihealthพญ.ยุพยง แห่งชาวนิช  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ กล่าวว่า ประโยชน์ของนมแม่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ ช่วยหยุดโรคอ้วนในเด็กได้ถึง 12% ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เด็กเติบโตสมบูรณ์นั้น 50% มาจากพันธุกรรม อีกครึ่งมาจากในช่วงวัยทารกได้กินนมแม่ และการเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องพยายามสื่อสาร เล่นกับลูก ซึ่งนั่นคือการพัฒนาด้านไอคิว


เด็กไทยกับเด็กยุโรปเกิดมามีสมองเท่ากัน แต่เด็กไทย ป.1 ไอคิวต่ำวัดได้ 193 เพราะอาหารและการเลี้ยงดู นมผงมีสารอาหาร 200 ชนิด แต่นมแม่มี 1,000 ชนิด โดยเฉพาะสารแอลฟา แลคตัลบูมิน ที่นมผงยี่ห้อหนึ่งโฆษณา ความจริงมีอยู่แล้วในนมแม่ นมผงมาจากนมวัว ผ่านกระบวนการทางเคมีใส่สารต่าง ๆ เพิ่มเข้าไป ซึ่งในนมแม่มีไขมันที่ดี ลูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ต่างจากนมวัว กระบวนการผลิตต้องใส่น้ำมันพืชลงไป เพื่อจะได้กรดไขมันไม่อิ่มตัว


นอกจากนี้ในนมแม่ยังมีธาตุเหล็กที่ร่างกายดูดซึมได้ดี ในนมผง มีการเติมธาตุเหล็ก แต่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ ทำ ให้เด็กบางคนท้องเสีย เด็กในช่วง 6 เดือนกระเพาะอาหาร ตับ ไต ยังไม่โตเต็มที่ เด็กกินนมผงจึงย่อยยาก ส่งผลให้กระเพาะคราก


"นมแม่ได้ประ โยชน์สูงสุดเมื่อได้ดูดจากเต้า เด็กที่ดื่มนมกับขวดนม  โตขึ้นฟันจะไม่สวยเพราะการดูดนมจากเต้า เท่ากับกระตุ้นเหงือกทำให้คู่สบฟันสวยงาม เด็กยุคนี้โตขึ้นจึงต้องไปให้หมอจัดฟัน" ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์อัศจรรย์นมแม่ หยุดโรคไม่ติดต่อ thaihealthนมแม่แห่งประเทศไทย กล่าว


ด้าน รัตนาภรณ์ หรรษารุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่งเสริมธุรกิจเดินรถ บขส. เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา บขส.เปิดบริการให้ส่งนมแม่ฟรีทั่วประเทศไม่เสียค่าบริการ ขณะนี้มีแม่มาใช้บริการ 37 ราย เส้นทางที่ส่งไปมากสุดคือจังหวัดในภาคเหนือ แพร่ พะเยา ลำปาง และจะเปิดให้ฟรีจนถึงสิ้นปี


"ปกติค่าส่งนมแม่กับรถ บขส. กล่องละ 150 บาท โดยกล่องบรรจุนมแม่จะวางอยู่ภายในรถใกล้กับคนขับเพื่อให้เย็นตลอดเวลา ไม่ว่าแม่จะไปทำงานอยู่ภาคไหนส่งนมแม่ได้หมดในเส้นทางที่มีบริการของ บขส."


นมแม่สร้างคนให้มีคุณภาพ….


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code