อันตรายที่อาจเกิดจากคอนแทคเลนส์

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


อันตรายที่อาจเกิดจากคอนแทคเลนส์ thaihealth


แฟ้มภาพ


คอนแทคเลนส์ (contact Lens) เป็นวัสดุมีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำ เพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ 3 ด้าน


  1. แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาตายาว หรือสายตาเอียง (เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา)
  2. รักษาโรคของกระจกตาบางโรค เช่น กระจกตาทะลุ กระจกตาเป็นแผล หรือกระจกตานูนผิดปกติ (keratoconus)
  3. ความสวยงาม (cosmetic contact lens) เช่น คอนแท็กเลนส์สี และคอนแท็กเลนส์ตาโต


คอนแทคเลนส์แฟชั่น คือการนำคอนแทคเลนส์ชนิดมีสีต่าง ๆ มาใช้เพื่อความสวยงาม ในอดีตคอนแทคเลนส์สีอาจนำมาใช้เพื่อลดความรู้สึกด้อยของผู้ป่วยที่มีปัญหากับกระจกตา เช่น ใส่ปกปิดกระจกตาที่เป็นแผลเป็นสีขาว ให้เป็นสีดำมองเห็นคล้ายกระจกตาและม่านตาคนปกติ หรือใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตา (aniridea) ให้สามารถสู้แสงแดดได้มากขึ้น


ในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา กระแสการใช้คอนแทคเลนส์สีเพื่อความสวยงามแพร่กระจายมาจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยอาจมีการระบายสีต่าง ๆ ลงบนผิวกระจกตา เช่น สีฟ้า สีเขียวหรือแม้แต่สีชมพู โดยอาจเป็นรูปร่างคล้ายม่านตาหรือเป็นลวดลายต่าง ๆ ทำให้ใบหน้าดูแปลกตาขึ้นและเป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น จึงเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่น


คอนแทคเลนส์สี แตกต่างกับคอนแทคเลนส์ตาโตอย่างไร


คอนแทคเลนส์ตาโตคือคอนแทคเลนส์สีชนิดหนึ่ง ที่มีการนำสีมาวาดบนผิวคอนแทคเลนส์ให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตาแต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดำปกติ และใช้สีที่ทำจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ตาโตจะดูเหมือนกระจกตาดำมีสีสันสดใสและมีขนาดของดวงตาดำโตขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้เปลือกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใด


คอนแทคเลนส์แฟชั่น มีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่


อันตรายที่อาจเกิดจากคอนแทคเลนส์แฟชั่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ


1. เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการใช้คอนแทคเลนส์ทั่วไป คือ อาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนอง จากการใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธี ไม่รักษาความสะอาด หรือใส่คอนแทคเลนส์นอน จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตา อาจทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้


นอกจากนั้น การใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giant papilla conjunctivitis) ทำให้มีอาการเคืองตา ตาแดง ไม่สบายตา และใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่ทน จนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด


2. เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น เนื่องจากคอนแทคเลนส์แฟชั่นมีขายกันแพร่หลายทั่วไป มีหลากหลายราคา อาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพ วัสดุ และราคา บางกรณีอาจเกิดอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแทคเลนส์ได้


ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่น จึงควรเลือกซื้อชนิดและแหล่งซื้อคอนแทคเลนส์ที่น่าเชื่อถือ และใช้เฉพาะกรณีจำเป็น ศึกษาและดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง รวมทั้งใส่ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด เมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดออกทันที และห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด

Shares:
QR Code :
QR Code