“ออกเสียง ออกแบบ” เปลี่ยนประเทศไทย

          คงจะดีไม่น้อย หากหนึ่งความคิดหนึ่งเสียงเล็กๆ ของเรา ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อน  ให้เกิดพลังเสียงที่ใหญ่ขึ้น  ดังขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเล็กใหญ่ในสังคม  และขยายวงแก้ปัญหาระดับชาติ นำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ถูก ที่ดีงามได้          เมื่อเร็วๆนี้  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิ หอการค้าไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันเชนจ์ฟิวชัน(ChangeFusion)ได้เปิดตัวโครงการ "ออกเสียง ออกแบบประเทศไทย"ในงาน "คนไทยขอมือหน่อย ปี 2" โดยมีแนวคิดว่าพลังเสียงของประชาชนชาวไทยทุกคน จะสามารถออกเสียงหาแนวทางและนำเสนอวิธีการที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยได้


          รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ข้อมูลถึงโครงการดังกล่าวว่า "โครงการออกเสียง  ออกแบบประเทศไทย"เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการ"ปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand" ที่ชวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยโครงการนี้จะสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั้ง 77 จังหวัด ว่ามีความฝันอยากเปลี่ยนแปลงประเทศในเรื่องใดบ้าง และจะทำฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงได้อย่างไร โดยนำเสนอแนวทางผ่านเว็บไซต์ www.khonthaivoice.com จากนั้นจะส่งนักศึกษาออกไปทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมเสียงความฝันจากคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตด้วย เพราะทุกเสียงมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทย


          รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เสริมว่า กลไกที่จะใช้ในโครงการฯ นี้ จะต้องเปิดพื้นที่ให้กว้างที่สุดทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะต้องมีโอกาสเข้าถึงโดยจะมีการเชื่อมต่อเวที 77 จังหวัดใช้การเผชิญหน้าพูดคุยกันถึงภาพฝันที่คนในพื้นที่อยากเห็น แล้วมีคนนับแสนมาร่วมให้ความคิด


          "เราจะใช้ช่องทางสื่อสารทั้งโซเชียลมีเดีย แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจทั้ง 77 จังหวัด มีการส่งความคิดเห็นผ่านทางตู้ไปรษณีย์มีเครือข่ายโพล 8 สถาบัน ที่สำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจะขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน และรายการสื่อต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ มาช่วยสื่อสารในการปลุกพลังของคนไทยด้วย"รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว


          ขณะที่ นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบันเชนจ์ ฟิวชัน กล่าวว่า ภาคีทุกภาคส่วน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเปรียบได้กับอะตอมหลายๆอะตอมมารวมกัน  ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะรวมโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูล และจะแสดงตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง 77 จังหวัด โดยทุกคนสามารถกดปุ่มแชร์กิจกรรมต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกต่อสู่โลกออนไลน์ได้ เชื่อว่าเครื่องมือที่เสริมพลังร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะดึงพลังคนไทยหลายล้านคนให้ออกมาแสดงความคิดเห็นลงมือ กระทำสิ่งดีๆ เพื่อประเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลง


          ย้อนกลับมาที่ตัวเรา เคยคิดกันบ้างหรือไม่"ประเทศไทยในฝันของเราเป็นอย่างไร?"


 


 


       ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code