ออกมาตรการป้องกันบริจาคเลือด

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


ออกมาตรการป้องกันบริจาคเลือด thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ออกมาตรการป้องกันการถ่ายทอดทางโลหิต อาทิ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรงดบริจาคโลหิตชั่วคราว 4 เดือน


รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในหลายประเทศ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ประกาศมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 ทางโลหิต ฉบับที่ 1 เลขที่ 2/2563 วันที่ 29 ม.ค. เพื่อให้งานบริการโลหิตของประเทศไทย มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด และป้องกันมิให้รับบริจาคโลหิตจากผู้ที่มีความเสี่ยง จากการได้รับเชื้อไปสู่ผู้ป่วย


ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้ปรับมาตรการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมธนาคารโลหิตแห่งสหรัฐอเมริกา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตรายเก่า และผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ได้คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้


1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน


2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน


3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์


4. ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับ บริจาคโลหิตทันที


5. ผู้บริจาคโลหิตจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง


ทั้งนี้หากผู้บริจาคโลหิตไม่แน่ใจการได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิตข้างต้น เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ