ออกคู่มือประเมินพัฒนาการเด็กไทย

สธ.กำชับกรมสุขภาพจิต เร่งประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมกระตุ้นพัฒนาการบูรณาการทั้งหน่วยงานในและนอกสังกัด


เร่งออกคู่มือประเมินพัฒนาการเด็กไทย thaihealth

แฟ้มภาพ


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสุขภาพจิต ว่า จากการตรวจเยี่ยมพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ปัญหาเรื่องพัฒนาการเด็กล่าช้า ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้จัดทำคู่มือ "การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ" เพื่อเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินแยกเด็กรวมทั้งมีกระบวนการติดตามเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้สามารถประเมินพบเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการได้เร็วขึ้น ซึ่งการวิจัยระบุว่าหากประเมินเด็กได้เร็วก่อนอายุ 6 ปี และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กจะกลับมามีพัฒนาการใกล้เคียงปกติหรือปกติได้


นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ข้อมูลพัฒนาการเด็ก ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2558ตาม “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558” ได้ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน จำนวน 75,832 คน พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า 11,368 คนได้รับกระตุ้นพัฒนาการและติดตามผล จำนวน 4,872 คน ซึ่งพบว่ายังมีพัฒนาการล่าช้าอยู่ 1,060 คน ต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก


“ขอให้กรมสุขภาพจิต บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานด้านพัฒนาการเด็ก ทั้งในและนอกสังกัด ให้ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็ก รวมทั้งกระตุ้นให้ช่วยกันดำเนินงาน เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยซึ่งปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะเกี่ยวพันไปถึงไอคิวเด็ก” รมว.สธ.กล่าว


 


 


ที่มา : เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์


 

Shares:
QR Code :
QR Code