ออกกำลังเป็นโอสถเอก รักษาคนไข้ได้

ช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้คลายกลุ้มใจ

 

ออกกำลังเป็นโอสถเอก รักษาคนไข้ได้

วารสารวิชาการ”อายุรกรรมแพทย์” ของสหรัฐฯ รายงานว่า มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ของสหรัฐฯได้ ศึกษาพบว่า การออกกำลังจะช่วยให้คนไข้โรคเรื้อรังโรคต่างๆไม่ว่าโรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง คลายความกลัดกลุ้มลงได้มาก

 

นักวิจัยได้ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ รายงานผลการทดสอบทางคลินิกโดยสุ่มตัวอย่าง 40 เรื่อง เกี่ยวพันกับคนไข้ที่มีอาการมากน้อยต่างกัน 3,000 รายด้วยกัน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนไข้ที่มีโอกาสได้ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ จะคลายทุกข์ลงน้อยกว่าเพื่อนที่ไม่ได้ออกกำลัง ร้อยละ 20 “การค้น พบนับเป็นหลักฐานเพิ่มขึ้นที่แสดงว่า การออกกำลัง ตั้งแต่การเดิน หรือยกน้ำหนัก อาจ จะเป็นโอสถขนานเอก ช่วยให้คนไข้ลดความวิตกกังวลลงได้มาก”

 

คนไข้เรื้อรังเหล่านี้มีตั้งแต่คนไข้โรคหัวใจ โรคปลอกหุ้มประสาท อักเสบ โรคมะเร็ง และปวดเรื้อรังด้วยโรคข้ออักเสบ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 02-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code