ออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์

ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร


ออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


                ในระหว่างตั้งครรภ์ ร่างกายและระบบต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์มีข้อจำกัดบางประการ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องคำนึงถึงขณะออกกำลังกาย


ประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อการตั้งครรภ์และทารก


1.ช่วยลดอาการไม่สบายต่างๆ ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ อาทิ อาการคลื่นไส้ เวียนศรีษะ (morning sickness) กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ป้องกัน/ลดอาการปวดหลัง ลดอาการท้องผูก ท้องอืด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการคลอดแข็งแรงขึ้น นอนหลับได้ดี เป็นต้น


2.ลดการเกิดความเสี่ยงอันตรายต่างๆ จากการคลอด ทำให้คลอดได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของทารกต่อการขาดออกซิเจนในครรภ์


3.เพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลือดทารกในครรภ์ ทำให้ทารกรับสารอาหารจากแม่มากขึ้น


4.ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีความอดทนต่อการเจ็บครรภ์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ยาบรรเทา และลดผลของยาที่จะมีผลต่อทารก  


ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์


1.ไม่ควรออกกำลังกายในอากาศที่ร้อนและชื้น โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรก


2.เลี่ยงการออกกำลังกายแบบเกร็งค้างไว้ และกลั้นหายใจ


3.ควรดื่มน้ำก่อน/หลังออกกำลังกาย และมีโภชนาการที่ดี


4.ภายหลังตั้งครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว ไม่ควรออกกำลังกายในท่านอนหงาย


5.ไม่ควรออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บ หรือหกล้มได้


6.ไม่ควรออกกำลังกายหนักและเหนื่อยมากจนเกินไป จำไว้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่สามารถฝึกแบบนักกีฬาทั่วไปได้


7.รู้ว่าจะหยุดออกกำลังกายเมื่อใด และพบสูตินรีแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการ

Shares:
QR Code :
QR Code