ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์

ที่มา : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน


สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์  thaihealth


 


ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์


1. ไม่ควรออกกำลังกายในอากาศที่ร้อนและชื้น โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรก


2. เลี่ยงการออกกำลังกายแบบเกร็งค้างไว้ แล้วกลั้นหายใจ


3. ควรดื่มน้ำก่อน/หลังออกกำลังกาย และมีโภชนาการที่ดี


4. ภายหลังตั้งครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว ไม่ควรออกกำลังกายในท่านอนหงาย


5. ไม่ควรออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อเกิดการบาดเจ็บหรือหกล้มได้


6. ไม่ควรออกกำลังกายหนักและเหนื่อยมากจนเกินไป จำไว้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่สามารถฝึกแบบนักกีฬาทั่วไปได้


7. รู้ว่าจะหยุดออกกำลังกายเมื่อใด และพบสูตินรีแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการ

Shares:
QR Code :
QR Code