`ออกกำลังกายต้านโรค` ก่อนกลับบ้าน 30 นาที

/data/content/23503/cms/afgopqruwz35.jpg

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เผยการศึกษาวิจัยกลุ่มคนในสำนักงาน มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย เสี่ยงต่อการเป็นโรค โดยเฉพาะโรคหลอดหัวใจ แนะบุคลากรในสำนักงาน หรือองค์กรต่างๆ ควรออกกำลังกายหลังเลิกงานอย่างน้อย 30 นาที

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มคนทำงานในสำนักงานที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคและเสียชีวิตจากโรคต่างๆ มากกว่ากลุ่มคนทำงานที่ได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ จะเกิดขึ้นได้ มากกว่าคนที่ทำงานใช้แรงงาน

          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ตามความสนใจ โดยกำหนดให้ใช้เวลา ช่วงหลังเลิกงาน อย่างน้อย 30 นาที ได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้บริการแก่บุคลากรอย่างพร้อมมูลอยู่แล้ว 

          นอกจากนี้ทางเขตฯ ยังส่งเสริม ให้มีกลุ่มผู้สนใจเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยในขณะนี้บุคลากรของ สพป.พล.1 ได้รวมกลุ่มกันเล่นโยคะ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเริ่มต้นไปสู่การมีสุขภาพดีของคนในองค์กร เพราะการมีสุขภาพดีมีประโยชน์ต่อตนเองแล้วยังนำ ไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code