อสม.กับภารกิจช่วยชาติ หยุดโควิด-ดึงคนอยู่บ้าน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


อสม.กับภารกิจช่วยชาติ หยุดโควิด-ดึงคนอยู่บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งสิ้น 1 ล้าน 5 หมื่นคน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด การสร้างความเข้าใจและช่วยสอดส่อง ดูแล คนในชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มีบทบาทหลักคือการช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ดั่งคำขวัญที่ว่า "แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข" เนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมาก อสม. ถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่จะคอยส่งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐลงไปในพื้นที่ ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน อสม. ทั้งสิ้น 1 ล้าน 5 หมื่นคน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย อสม. 1 คน จะดูแลประชากรในละแวกใกล้เคียงจำนวน 20 หลังคาเรือน มีหน้าที่คอยให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคง่ายๆ ช่วยงาน รพ.สต. ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่บ้าน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค


"อสม. ถือเป็นกำลังหลักของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ่งดีๆ ที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่ลงไปสู่ชาวบ้าน และการส่งเสริมป้องกันโรค ต่างๆ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการประกวด อสม. ดีเด่นขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ์ให้กับอาสาสมัครที่ทุ่มเทช่วยงานด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งการประกวดจะมีตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด จนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติจะได้รับการเชิดชูเกียรติ์และได้รับการเสนอให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย"


นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีอายุการทำงานครบ 10 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะปฏิรูปและพัฒนาเรื่องของทิศทางองค์ความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การเสริมสมรรถนะ และเรื่องคุณสมบัติ โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ อสม. ที่ชราภาพแต่มีองค์ความรู้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานไปเป็นผู้ให้ความรู้กับ อสม. รุ่นใหม่ แทนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน ส่วนเรื่องกฎหมาย สบส. มีแนวคิดที่จะร่าง พรบ. ให้มีกองทุนสำหรับอสม. ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย


         

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ