อสมท. จับมือ สสส. รณรงค์ลดอุบัติ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์

     อสมท และ สสส.ลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เผยแพร่ออกทุกสื่อของ อสมท นำร่องช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ และรณรงค์สวมหมวกกันน็อกในเดือน พ.ค.
 
     ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยเห็นว่า บริษัท อสมท จำกัด มหาชน เป็นสื่อที่ส่งเสริมสังคมอุดมปัญญา มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันจึงทำให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น โดยตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามขอบเขตของความร่วมมือ โดยเฉพาะการกำหนดรูปแบบกิจกรรม  การสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และวางกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพในมุมกว้าง และไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน โดยเรียงลำดับความสำคัญและความเหมาะสม เริ่มรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ส่วนในเดือนพฤษภาคมเป็นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ซึ่งปัจจุบันอัตราการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ส่วนชนบท มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น
 
     ด้าน นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อสมท จะใช้เครือข่ายและช่องทางการสื่อสารครบวงจร ทางโทรทัศน์  วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากสื่อต่างๆ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
 
 
 
     ที่มา : สำนักข่าวไทย
Shares:
QR Code :
QR Code