อย.เร่งสร้างหมู่บ้านต้นแบบปลอดสเตียรอยด์

          อย.เร่งสร้างหมู่บ้านต้นแบบปลอดสเตียรอยด์


อย.เร่งสร้างหมู่บ้านต้นแบบปลอดสเตียรอยด์ thaihealth


แฟ้มภาพ : ผักพื้นบ้าน


          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับการผลิตและนำเข้าสเตียรอยด์ในประเทศไทย พบว่าในปี 2555 มีการผลิตและนำเข้าสเตียรอยด์ กว่า 755 ล้านเม็ด ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้สเตียรอยด์เป็นจำนวนมากของผู้บริโภคเป็นผลมาจากเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นในทันที จึงมีผู้ลักลอบนำไปจัดเป็นยาชุดหรือนำไปผสมในยาลูกกลอน เครื่องดื่มสมุนไพร และการโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่ารักษาได้สารพัดโรค โดยเฉพาะโรคร้ายแรงต่างๆ


          ทั้งนี้แหล่งโฆษณาชวนเชื่อและการกระจายของผลิตภัณฑ์จะพบมากจากรถเร่ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายดาย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากใช้ยาสเตียรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างเหมาะสม คือ ให้ความรู้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง อย.จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค "หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์" เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอยด์ โดยเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ลำปาง ลพบุรีขอนแก่น สุราษฎร์ธานี


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code