อย. เตือน !! ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อมากเกินไป เสี่ยง ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                   (22 มิ.ย. 2567) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยแพร่ อินโฟกราฟิก ให้ความรู้เรื่องยาคลายกล้ามเนื้อ โดยระบุว่า ยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้บ่อย เพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ อาการปวดเมื่อย หรือ เคล็ดขัดยอก เกิดจากกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งมากเกิน ยาคลายกล้ามเนื้อ มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย

                   ยาคลายกล้ามเนื้อ หากใช้บ่อยเกินไป อาจนำมาซึ่งอาการต่างๆ อาทิ ง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว ปากแห้ง ปัสสาวะไม่ออก ดังนั้น การใช้ยาจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ไม่ควรซื้อยามากินเอง ในปัจจุบันการศึกษาด้านความปลอดภัย ของการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อในระยะยาว ยังมีไม่มากนัก จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า การกินยาคลายกล้ามเนื้อ สามารถกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาได้นานแค่ไหนจึงจะปลอดภัย  แต่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามากขึ้น อีกทั้งยาเหล่านี้ขับออกทางตับ และไต เมื่อใช้ยาเป็นเวลานานอาจมีผลกับอวัยวะเหล่านี้ได้

                   ทั้งนี้อาการปวดกล้ามเนื้อสามารถหายได้เอง และสามารถบรรเทาอาการด้วยวิธีอื่นโดยไม่ต้องใช้ยา เช่น การนวด ประคบ หรือทำกายภาพบำบัด อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลงแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ หรือเภสัชกร

Shares:
QR Code :
QR Code