อย. เตือนน้ำยาล้างห้องน้ำอันตราย

 

อย.เตือนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำให้ถูกวิธี ก่อนใช้ควรอ่านฉลากอย่างละเอียด ชี้เป็นวัตถุอันตราย ควรใช้อย่างระมัดระวัง เตรียมทำสื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เตือนผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตก่อนวางขาย ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

กรณีมีข่าวการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำมาทำร้ายร่างกายผู้อื่น รวมถึงนำมาใช้เพื่อทำร้ายตัวเองของกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาเตือนว่าให้ใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย อยู่ใกล้ตัว ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายสูงหากนำมาใช้โดยไม่มีสติ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใช้ทำความสะอาดอื่นๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ทั้งสี กลิ่น และชนิดของสารเคมีที่เป็นส่วนผสมเพื่อออกฤทธิ์ในการทำความสะอาด ดังนั้น การเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้แต่ะประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก ต้องขึ้นทะเบียนพร้อมแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะวางจำหน่ายได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตามกฎหมาย

นพ.ไพศาล กล่าวว่า การจำกัดการเข้าถึงอาจทำได้ลำบาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไป มีความจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน จึงต้องทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อน ซึ่งต้องจัดทำฉลากให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยฉลากจะต้องระบุวิธีใช้ คำเตือน วิธีแก้พิษเบื้องต้น วิธีการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องอ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตามข้อแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ หากเป็นกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีกรดที่ใช้เฉพาะจุดที่เป็นคราบฝังลึก ขจัดยาก การพิจารณาเพื่อให้ใบอนุญาตก็จะมีข้อกำหนดมากขึ้น โดยจะมีการควบคุมปริมาณที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำบนฉลากก่อนใช้อย่างเคร่งครัด และใช้อย่างระมัดระวัง ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิด ที่ผ่านมา อย.ได้มีการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อแนะนำการใช้ที่ถูกต้องและข้อแนะนำในการเลือกซื้อ เลือกใช้ และเก็บรักษาให้แก่ผู้บริโภคอยู่แล้ว และเตรียมที่จะทำเพิ่มเติมให้ทั่วถึงมากขึ้นกว่านี้ด้วย

นพ.ไพศาล กล่าวแนะนำว่า ผู้ใช้แต่ละครัวเรือนควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพความสกปรกของพื้นผิว และสภาพพื้นผิวของที่อยู่อาศัยของแต่ละคน ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำทั่วๆ ไป สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกที่ล้างออกได้ง่าย เช่น คราบสบู่ คราบสกปรกทั่วไป ผลิตภัณฑ์จะไม่มีส่วนผสมของกรด แต่จะเป็นสารลดแรงตึงผิว แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดจะมีวัตถุประสงค์การใช้เฉพาะเพื่อขจัดคราบฝังแน่นเท่านั้น ซึ่งเป็นคราบที่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปไม่สามารถขจัดออกได้ จึงจำเป็นต้องมีกรดเป็นส่วนประกอบ

อย่างไรก็ตาม กรดที่ผสมในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำก็มีให้เลือกใช้หลายชนิด อาจเลือกใช้ผลิต ภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดที่มีความเป็นอันตรายต่ำก็จะปลอดภัยที่สุด เช่น กรดซิตริก ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ