อย.สั่งห้ามขายยาออนไลน์

อย. สั่งห้ามขายยาออนไลน์


ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก (อย.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีใบอนุญาตการขาย ได้แก่ ยา วัตถุออกฤทธิ์ และวัตถุเสพติด ส่วนที่ไม่ต้องมีใบขออนุญาต ได้แก่ เครื่องสำอาง อาหาร วัตถุอันตราย และเครื่องมือแพทย์ (ยกเว้นกรณีน้ำยาตรวจเชื้อ HIV) ที่สำคัญ คือ ยา วัตถุออกฤทธิ์ และวัตถุเสพติดห้ามขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตถือว่าผิดกฎหมาย


อย.สั่งห้ามขายยาออนไลน์ thaihealth


ภก.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า การควบคุมกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตโฆษณา ได้แก่ ยา (เฉพาะยาสามัญประจำบ้านยาที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษทั้งที่เป็นยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน) อาหารและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องนำ เสียง ภาพ หรือข้อความให้ผู้อนุญาตตรวจก่อน โดยจะต้องไม่โอ้อวดว่าสามารถรักษาโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ ไม่แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ อาหาร ห้ามมิให้โฆษณาคุณประโยชน์ เครื่องมือแพทย์ ห้ามมิให้แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกำเนิดเกินจริง หากพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดทางสื่อต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code