อย. ยัน ไทยไม่มีการนำเข้านมปนเปื้อนปรอทจากจีน

อย. ตรวจสอบแล้ว ระบุไม่มีการนำเข้านมที่ผลิตโดย หยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป เข้ามาในประเทศไทย หลังพบนมที่ผลิตจากบริษัทดังกล่าวมีการปนเปื้อนสารปรอทในระดับที่เป็นอันตราย อย.พร้อมสั่งการด่านอาหารและยาทั่วประเทศเข้มงวดการนำเข้านมจากประเทศจีน

อย. ยัน ไทยไม่มีการนำเข้านมปนเปื้อนปรอทจากจีน

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกรณีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพสินค้า ตรวจสอบและกักกันของรัฐบาลจีน(เอคิวเอสไอคิว) ตรวจพบสารปรอทในระดับที่ไม่ปกติในนมผงสำหรับเด็กสูตรชวนหยูของ หยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป (yili industry group) ซึ่งสารปรอทในระดับที่พบสามารถเป็นอันตรายต่อสมอง หัวใจ ไต ปอด และระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้เรียกเก็บนมผงสูตรดังกล่าวที่ผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงพฤษภาคม 2555 กลับคืนทั้งหมด หลังจากทราบข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้านมที่ผลิตจาก หยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป พบว่า ประเทศไทยไม่มีการนำเข้านมที่ผลิตโดย หยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป แต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สั่งการให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากประเทศจีนอย่างเข้มงวด โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากประเทศจีนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงขอให้ผู้บริโภควางใจ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวด้วยว่า ขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองระมัดระวังในการเลือกซื้อนม โดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมาย อย. มีวัน เดือน ปีที่หมดอายุ และมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม อย่าซื้อผลิตภัณฑ์นมผงที่แบ่งบรรจุใส่ถุงโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไม่ทราบแหล่งที่มาของนมแล้ว ยังอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคในนมอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาข้อมูลส่วนอื่น ๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อ อาทิ การแสดงฉลากภาษาไทย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำเข้า แสดงวันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่าย เป็นต้น และหากสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรืออีเมล : [email protected]

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ