อย.ปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป-เครื่องดื่มติด’GDA.’

อย.เตรียมออกประกาศให้อาหารสำเร็จรูป-เครื่องดื่มแสดงฉลากอาหาร บอกข้อมูลโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภคทราบ หวังช่วยปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสม

ฉลากอาหาร

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศ อย. เพื่อปรับปรุงการแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปทุกประเภท รวมทั้งน้ำดื่มทุกชนิด ที่เป็นการให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคในรูปแบบอ่านง่ายและเข้าใจมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการให้ข้อมูลโภชนาการที่เป็นรายละเอียดซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก ผู้บริโภคต้องคิดคำนวณสารอาหารเองในการเลือกกินในแต่ละวันแต่ข้อมูลในฉลากใหม่นี้จะเน้นที่การให้ข้อมูลสารอาหารที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบเป็นร้อยละ ความต้องการสารอาหารของร่างกายในแต่ละวัน ทำให้ผู้บริโภคคำนวณสารอาหารที่กินได้ง่ายขึ้น หรือที่เรียกว่า gda. (guidance daily amount)
 

ทั้งนี้ จะมีการดึงค่าสารอาหารสำคัญๆ ออกมาแสดง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว และเกลือ ซึ่งการกำหนดฉลาดในรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่โครงการลดหวาน มัน เค็ม ช่วยผู้บริโภคป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรคอ้วน
 

นพ.พิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาการทำฉลากอาหารในรูปแบบดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็มีอาหารบางประเภทที่ทำอยู่บ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทขนมกรุบกรอบและกินเล่น โดย อย.ได้ริเริ่มแต่เป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ไม่ได้บังคับ แต่หลังจากนี้เราจะบังคับในอาหารทุกประเภทต้องมีฉลากนี้หมด ถือเป็นการยกระดับความรู้ในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุให้กับผู้บริโภคขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง เพราะเป็นช่องทางการให้ข้อมูลอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเพื่อจัดระดับการบริโภคได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวันหรือในแต่ละมื้อได้ สิ่งที่เกิดขึ้น แน่นอนย่อมทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มสนใจเรื่องสุขภาพและการป้องกันมากขึ้น และอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสุขภาพได้ วันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่หิวและอิ่มเท่านั้น แต่เรากำลังพูดถึงการกินอาหารที่พอเหมาะกับร่างกาย

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code