อย่าเชื่อกิน ‘ยาดองเหล้า’ ช่วยคลอดง่าย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ไทย เนื่องมีความเชื่อผิดๆ ว่าดื่มยาดองเหล้าจะทำให้คลอดง่ายชี้ เสี่ยงอันตรายถึงลูก ฤทธิ์แอลกอฮอล์จะทำอันตรายเซลล์สมอง พัฒนาการด้านสติปัญญาช้า ตัวเล็กกว่าเด็กปกติ หรืออาจพิการไม่มีสมองใหญ่ เร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ความรู้ที่ถูกต้อง…

นายสรวงศ์เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังตรวจเยี่ยม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า จากการทำงานคลุกคลีกับประชาชนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท พบว่าสวนใหญ่ยังมีความเชื่อ ศรัทธา การแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพรไทยอยู่พอสมควร อาจถูกบ้างผิดบ้างตามที่ได้รับสืบทอดความเชื่อสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อที่ผิดๆ ในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เช่น บางพื้นที่มีความเชื่อ บอกเล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก ว่าการดื่มยาดองเหล้าช่วยทำให้สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนดี มีเลือดฝาด และที่น่าห่วงมากคือ เชื่อว่าหากหญิงตั้งครรภ์ดื่มยาดองเหล้าเป็นประจำจะทำให้คลอดง่าย ไม่เจ็บปวดมาก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและมีอันตราย โดยเฉพาะอันตรายต่อทารกในครรภ์

นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า ตามข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ระบุว่า สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ที่เป็นไข้ ไม่ควรดื่มยาดองเหล้า เพราะส่วนประกอบหลักของยาดองเหล้าก็คือ เหล้า และเหล้าที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเหล้าขาว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะเป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์ แอลกอฮอล์ที่แม่ดื่มเข้าไปจะไปถึงลูกผ่านทางรก ทำให้ทารกเกิดความพิการได้ทั้งทางร่างกายและสมอง

โดยเฉพาะในช่วงที่แม่มีอายุครรภ์ 6-8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงการสร้างอวัยวะของตัวอ่อนเด็กในครรภ์ ทารกที่แม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เมื่อเกิดมาจะมีความพิการทางไต หรือที่กระดูกซี่โครง หรือกระดูกไขสันหลัง รูปร่างแคระแกร็น ตัวเล็กกว่าเด็กปกติ ที่สำคัญคือแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลางของทารก ทำให้โครงสร้างของสมองผิดปกติ เช่น ไม่มีสมองใหญ่ สมองใหญ่มีร่องผิดปกติ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญา ความจำ และการเคลื่อนไหว เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตเวช วิตกกังวล ซึมเศร้า พฤติกรรมอันธพาล อาจมีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ซุกซนไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อตัวเด็กในการใช้ชีวิตในสังคม

นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเร่งให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องยาดองเหล้าให้ประชาชนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่กล่าวมา โดยใช้พลัง อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มการให้ความรู้เรื่องสมุนไพร ยาสมุนไพร เพื่อสร้างการยอมรับโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้ยาสมุนไพร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ของยาที่ใช้ทั้งหมด

ในด้าน นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า สมุนไพรที่ใช้ดองเหล้าส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย เจริญอาหาร บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย เช่น สมุนไพรจะค้าน (สะค้าน) มีสรรพคุณเป็นยาธาตุ ฝางใช้บำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ ขับเสมหะและระดู สมุนไพรปิดปิวแดง ใช้ขับประจำเดือน กระจายลม บำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุไฟ สมุนไพรกำลังเสือโคร่ง ใช้บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเขือแจ้เครือ ใช้ทั้งต้นต้มหรือดองเหล้า เป็นยาแก้ปวดหลังหรือบั้นเอว สมุนไพรรางแดง แก้กระษัย แก้เส้นเอ็นตึง ผสมยาเจริญอาหารและเป็นยาอายุวัฒนะ พริกไทยช่วยขับลม บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร เถาฮ่อสะพายควาย ใช้ดองเหล้า บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย สมุนไพรแส้ม้าทะลายโรง ใช้เถาดองเหล้า ดื่มแก้ปวดหลังปวดเอว

ยาดองเหล้าโดยทั่วไปมักใช้ส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร ได้แก่ ราก ลำต้น เถา หรือแก่น มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการ แล้วนำไปแช่ในเหล้า ปริมาณยาของแต่ละสูตรจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ประสบการณ์ของหมอยา บางคนใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียว หรือบางคนใช้หลายๆ ชนิดปรุงรวมกันเป็นยาดอง โดยใช้เหล้าเป็นตัวทำละลายและดึงเอาตัวยาออกมาจากสมุนไพร ยาดองเหล้าทุกสูตรควรรับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วย เพียงวันละ 2 ครั้ง คือ ก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละประมาณ 30 ซีซี หรือ 1 ถ้วยตะไลเท่านั้น ไม่ควรดื่มต่อเนื่องทุกวัน เพราะอาจทำให้กลายเป็นโรคติดสุราเรื้อรังได้

ในด้านของ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวต่ออีกว่า สมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย บำรุงกำหนัด เช่น โด่ไม่รู้ล้ม ใช้แก้เหน็บชา บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนัด ขับน้ำเหลืองเสีย ใช้เป็นยาบำรุงหลังคลอดได้ มะเขือแจ้ป่า เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด เป็นต้น แต่ในทางการค้า ผู้ขายยาดองเหล้ามักจะตั้งชื่อยาดองเหล้าให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด ว่าเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง เช่น กระโดดกำแพง สาวน้อยตกเตียง กำลังเสือโคร่ง และเฒ่าชูงวง เป็นต้น ทั้งที่สมุนไพรดังกล่าว มีสรรพคุณแค่ใช้บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บำรุงเลือด คลายเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย เท่านั้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code