อย่าหลงเชื่อข้อมูลเกินจริง เสี่ยงอันตรายสุขภาพ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


อย่าหลงเชื่อข้อมูลเกินจริง เสี่ยงอันตรายสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเกินจริง หลอกลวงสรรพคุณรักษาโรคว่าทำให้แข็งแรง ป้องกันเจ็บป่วย อาจเสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ขอให้หาข้อมูลให้รอบด้าน สอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลข่าวสารมีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นความจริงแต่อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล หรือข้อความเท็จเกี่ยวกับการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ความเชื่อต่างๆที่บอกต่อๆ กัน เช่น น้ำผุด น้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาได้ทุกโรค รวมทั้งมีขบวนการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวง หรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อ เสียเงินซื้อโดยไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่อวดอ้างไว้ ซึ่งหากหลงเชื่อ ไม่ได้ไปรักษาอย่างถูกต้อง หรือหยุดการรักษาของแพทย์ ก็อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้


นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ในการตัดสินเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพตามคำชักชวน การเผยแพร่ทางโซเชียลหรือการบอกเล่าต่อกันมาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ขอให้ประชาชนหยุดคิดก่อนตัดสินใจ หาข้อมูลให้รอบด้านจากแหล่งต่าง ๆ ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ส่งคำถามสอบถามที่เฟซบุ๊คกรมอนามัย หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สอบถามที่สายด่วน อย.1556 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และไม่เสียเงินโดยไม่ได้ประโยชน์ สิ่งสำคัญคือ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลาย เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากป่วยหรือมีโรคประจำตัว ขอให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์


 

Shares:
QR Code :
QR Code