อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 thaihealth


สสส.จัดโครงการประกวดสร้างสื่อลดอัตราเด็กอ้วน เพื่อรณรงค์ลดสัดส่วนเด็กอ้วน ก่อนพุ่งสูงในปี 2558


นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จากสถิติกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบแนวโน้มเด็กไทยเข้าสู่ภาวะเด็กอ้วน 10 ปี ที่ผ่านมาและปี 2558 มีอัตราการเพิ่มของโรคอ้วนในเด็กสูงขึ้นร้อยละ 15.5 สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่นอาหารขยะ น้ำอัดลม จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน สติปัญญาหากไม่มีการควบคุมดูแล เด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึงร้อยละ 80 และสิ่งที่จะตามมาคือโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ ฯลฯ โดยการแก้ปัญหาเหล่านี้ควรจะเริ่มจากการลดอาหารหวาน มัน เค็ม ที่มีรสจัดและจากพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนไทยได้ อีกทั้งยังสามารถลดภาวะโรคอ้วน


โครงการปิ้งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคม โฆษณาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด ในหัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) รณงรงค์ป้องกัน ลดสัดส่วนเด็กอ้วน ก่อนพุ่งสูงในปี 2558


นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่าปีนี้ จัดประกวดสื่อโปสเตอร์ สติกเกอร์และเสื้อยืดในหัวข้อ  อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) การเลือกใช้สื่อทั้งสามประเภทนี้เพราะง่ายต่อการดึงดูดใจแก้ผู้พบเห็น ให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้โชว์ไอเดียดีๆ อีกด้วย และสื่อที่ทำออกมานั้นจะถูกนำไปแจกตามโรงเรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษา ตอนปลายถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ไม่จำกัดสาขา


สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน ดูรายละเอียดได้ www.pings.in.th วันนี้ถึง 27 มีนาคม 2558 สอบถามที่ 0-2612-6996-7 ต่อ 102


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code