อย่านิ่งนอนใจกับโรคไข้เลือดออก

          สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเตือนอย่านิ่งนอนใจต่อโรคไข้เลือดออก ให้ปฏิบัติตามมาตรการ "ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด


/data/content/26448/cms/e_eghjorvwx157.jpg


          นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ต.ค.2557 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,170 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยพบอัตราป่วย สูงสุดใน อ.นาหม่อม รองลงมาคือ อ.จะนะ, อ.เทพา และ อ.เมือง ตามลำดับ พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 318 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 220 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จำนวน 567 ราย โดยพบผู้ป่วยที่เป็นเด็กโตและผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย


          ดังนั้น ในระยะนี้ จึงขอเตือนให้ ประชาชนอย่านิ่งนอนใจต่อโรคไข้เลือดออก ให้ปฏิบัติตามมาตรการ "ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด" สอบถามรายละเอียดเรื่องโรคไข้เลือดออกได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 07-4313292 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกโทรศัพท์สายด่วนศูนย์นเรนทรสงขลา โทร.1669 บริการ ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code