อยู่อย่างไรเมื่อน้ำท่วม

        กินอยู่อย่างไรในช่วงน้ำท่วม

 

        ·         ต้มน้ำให้เดือดก่อนดื่ม น้ำดื่ม บรรจุขวด ต้องมีตราเครื่องหมาย อย. อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ใส ไม่มีตะกอน และไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่ หลังดื่มควรทำลายขวดหรือภาชนะบรรจุ โดยทุบหรือบีบให้เล็กลงก่อนนำไปทิ้ง เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัด

 

        ·         ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาด

 

        ·         การขับถ่าย ในภาวะน้ำท่วม หากถ่ายลงส้วมไม่ได้ ห้ามถ่ายลงในน้ำโดยตรง ให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวพอสมควร ปิดปากถุงให้แน่น ใส่ลงถุงขยะอีกครั้ง แล้วนำไปทิ้งบริเวณที่จัดไว้ หรือรวบรวมไว้เพื่อรอการนำไปจัดการอย่างถูกวิธี

 

 

อยู่อย่างไรเมื่อน้ำท่วม

 

        ป้องกันอุบัติภัยที่มากับ “น้ำ”

 

        ·         ตัดไฟฟ้าในบ้าน โดยสับคัทเอาท์ของบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

 

        ·         ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน

 

        ·         เก็บกวาดขยะ วัตถุแหลมคม ในบ้าน

 

        ·         ระวังสัตว์อันตราย เช่น งู ตะขาบ

 

        ·         ระวังแก๊สรั่ว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

Update : 26-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code