อยากให้เด็กเติบโตสมวัย…ต้องมีสามเหลี่ยมสมดุล 

                 เด็กไทยส่วนหนึ่งมีภาวะไม่สมดุล ทั้งร่างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพในอนาคต

                ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจึงมีความสำคัญ โดยองค์ประกอบหลักนั้น ประกอบด้วย ทั้งเรื่องกิจกรรมทางกาย การกิน และการนอนที่เพียงพอ และมีคุณภาพ  ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมดุล

                1.  วิ่งเล่น (Physical Activity) อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เป็นกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไป/ออกกำลังกาย

                2. กินดี (HealthyEating) ตามสัดส่วนจานอาหารสุขภาพ + (น้ำเปล่า เพิ่มนมจืด และผลไม้)

                3. นอนพอ (Sleep Hygiene) 9-12 ชั่วโมงต่อวัน +เข้านอนแต่หัวค่ำ (ประมาณ 3 ทุ่ม)

                พฤติกรรมทั้ง 3 อย่าง มีผลต่อสุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโต สสส. ชวนสร้างเด็กสมดุล เพื่อสุขภาวะที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code