อปท.ห้วยไร่ส่งเสริมตลาดนัด สร้างรายได้ให้ชุมชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


อปท.ห้วยไร่ส่งเสริมตลาดนัด สร้างรายได้ให้ชุมชน thaihealth


จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐโดยสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน


โดยเมื่อ เร็ว ๆ นี้ นายเสนอ รอญยุทธ นายก อบต.ห้วยไร่ ได้ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ จัดทำโครงการตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ณ บริเวณตลาดชุมชน ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนมาโดยตลอด ชาวบ้านได้นำผลผลิตมาจำหน่ายตามฤดูกาลตลอดทั้งปี กว่า 10 ปี ที่ทางชุมชนได้ร่วมมือกันพัฒนาตลาดชุมชน โดยเน้นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ และสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น กบ เขียด จิ้งหรีด และแมลงต่าง ๆ นำมาขายให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านจังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ บนถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ สาย 201 เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี


ปัจจุบัน "ตลาดนัดชุมชนห้วยไร่"  ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาให้การแนะนำด้านสุขอนามัย  อย่างเช่นที่ผ่านมา  ดร.ดวงใจ วิชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พร้อมทำการสุ่มตรวจสารพิษ ที่บริเวณตลาดชุมชนฯ และยังมีหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท บิ๊กซีชัยภูมิ จำกัด  ที่สนับสนุนงบประมาณการทำห้องน้ำเพื่อบริการแก่ประชาชน


ด้าน น.ส.อภิญญา ตอเป็น  ชาวบ้านห้วยไร่ เล่าว่า "ตนได้นำสินค้าที่ปลูกเอง และหาได้จากป่าชุมชนฯ แล้วนำมาขายให้กับประชาชนทั่วไป นำมาจำหน่าย มีรายได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ยังได้รับป้ายการรับรองมาตรฐานปลอดภัย ผัก-ผลไม้ จาก อบต.ห้วยไร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ ตามโครงการ "พัฒนาแหล่งให้บริการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หุบเขาภูแลนคา" จ.ชัยภูมิ ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ได้สนับสนุนและมอบให้แก่ชาวบ้านที่นำสินค้ามาขายและปฏิบัติตามคำแนะนำ"


นางยุวดี จันทร์แปลง ชาวบ้านห้วยไร่ เล่าว่า  "ตลาดนัดชุมชนฯ  ถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชน  สามารถนำสินค้าจากไร่สวน หรือหาได้จากป่าชุมชนที่ชาวบ้านต่างช่วยกันอนุรักษ์ไว้ อย่างเช่น  ผักหวานป่า ไข่มดแดง เห็ดป่าตามฤดูกาล  แมลงป่าชนิดต่าง ๆ รวมทั้งผัก ผลไม้ ที่ชาวบ้านปลูกเอง อย่างเช่น มะม่วงสีทองปลอดสารและปลาที่เลี้ยงในบ่อ นำมาฝากขาย เป็นการสร้างรายได้วันละกว่า 1,000-2,000 บาท


นายเสนอกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของสถานที่ร้านค้าชุมชน  ได้รับอนุญาตจากแขวงการทางชัยภูมิ และสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ให้สามารถจำหน่ายในบริเวณริมถนนสาย 201 ชัยภูมิ-แก้งคร้อ กม.ที่  148-149 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 22 กม.

Shares:
QR Code :
QR Code