อบรมเรื่องบุหรี่ นักเรียนโรงเรียนวัดสะแกงาม

อบรมเรื่องบุหรี่ นักเรียนโรงเรียนวัดสะแกงาม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำโดยครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล และครูอนงค์ พัวตระกูล จัดอบรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.

นักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.3 ที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 106 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ มีจำนวน 10-15 คน ที่ยอมรับว่าสูบบุหรี่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ช่วงเช้าเริ่มด้วยกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นจุดเริ่มต้นในการ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ

จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของการสูบบุหรี่ตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรมนุษย์จึงสูดเอาควันจากใบยาสูบเข้าสู่ปอด ต่อด้วยให้รู้กลยุทธ์ที่ธุรกิจยาสูบใช้ในการล่าไล่ให้เด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เพื่อให้เป็นลูกค้าของตนทดแทนคนสูบบุหรี่ที่ทยอยหมดลมหายใจกันไปในแต่ละปี

ช่วงบ่ายได้ให้นักเรียนที่เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือทำการทดลองโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส่สำลีข้างในแล้วนำบุหรี่เสียบตรงฝาที่เจาะรูไว้ จำลองเหมือนการสูบบุหรี่ เมื่อจุดบุหรี่แล้วบีบเอาควันบุหรี่เข้าไปในขวด นักเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสำลีในขวดที่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอย่างชัดเจน พี่เลี้ยงประจำกลุ่มซึ่งเป็นแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจึงสรุปให้รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมสำลีจึงเปลี่ยนสี

ช่วงท้ายของการอบรมได้ให้นักเรียนเรียนรู้ว่าสังคมภายนอกไม่ยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยการให้เล่นเกมบอกชื่อสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยมีกติกาว่าต้องบอกไม่ให้ซ้ำกัน ซึ่งนักเรียนสามารถบอกได้กว่า 50 สถานที่ ทั้งสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และสถานที่ที่ไม่มีกฎหมายห้ามแต่นักเรียนเห็นว่าไม่ควรสูบบุหรี่ เช่น ที่บ้าน เป็นต้น

จากการทำแบบประเมิน นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากขึ้น ยืนยันว่าโตขึ้นจะไม่สูบบุหรี่อย่างแน่นอน สำหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ จะพยายามลดจำนวนลง บางคนถึงกับตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในทันที เพราะเห็นแล้วว่าในอนาคตจะเกิดผลอย่างไรกับตนเองหากยังสูบบุหรี่ต่อไป

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ