อบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


อบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย thaihealth


โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จัดอบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลและส่วนราชการต่างๆ ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จัดอบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลและส่วนราชการต่างๆ ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายผลการทำงานสร้างทีมชุมชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยมีประธานและเลขาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโป่งงาม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด โดยตำบลโป่งงามเป็นพื้นที่ซึ่งมีการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศมาก่อนหน้า


ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลไกทำงานสุขภาวะทางเพศระดับตำบลเพื่อชุมชนชาติพันธุ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สสส.) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระดับตำบล

Shares:
QR Code :
QR Code