อบต.เมืองตรังเดินหน้ารณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในชุมชน

ที่มาและภาพประกอบ : สยามรัฐ


อบต.เมืองตรังเดินหน้ารณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในชุมชน thaihealth


อบต.น้ำผุด เมืองตรัง ผุดโครงการชุมชนตำบลน้ำผุดปลอดบุหรี่ เดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนเรียนรู้พิษภัยและลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในชุมชน เน้นสถานศึกษาในพื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก


นายวิศาสตร แสงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อบต.น้ำผุด ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนตำบลน้ำผุดปลอดบุหรี่ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้ตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ จนนำไปสู่การ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เมื่อตัวเองสามาถเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วก็สามารถชักชวนให้บุคคลรอบข้าง ตลอดจนคนในชุมชนสามารถเลิกบุหรี่ตามไปด้วย


นายวิศาสตร เปิดเผยต่อไปว่า เมื่อคนส่วนใหญ่เลิกบุหรี่ได้ก็จะส่งผลให้ทุกคนสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทั้งนี้ ทาง อบต.ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ออกแนะนำประชาชน การติดสติ๊กเกอร์ตามชุมชนต่างๆ การอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีประชนชนในพื้นที่ตัดสินใจเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ


"การดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และไดรับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และเป็นที่น่ายินดีว่าประชาชนหันมาสนใจในการเรียนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่เพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่การเลิกบุหรี่อย่างถาวร ซึ่งคนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ทาง อบต.ก็จะมีใบประกาศรับรองให้ ถือเป็นบุคคลต้นแบบในดารเลิกบุหรี่ของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ทาง อบต.จะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยจะเน้นเข้าไปในกลุ่มสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้เป็นอาสาสมัครในการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ต่อไป " นายวิศาสร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code