อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก

ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก thaihealth


การริเริ่มให้มีพื้นที่ดีของชุมชน  ทำให้สมาชิกหมู่บ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ถือเป็นการสร้างสุขภาวะ และเป็นสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็ก และยังส่งเสริมให้เกิดความรักในท้องถิ่น ภูมิปัญญา และวิถีของพื้นบ้าน


กิจกรรมตลาดนัดสามดี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะทำงานโครงการเครือข่ายมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ จ.เชียงราย  ซึ่งประกอบด้วย เลขานายก นายนฤเดช ศิริแสน ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับปลัดและฝ่ายการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประธานสภาอบต. และผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดนัด 3 ดี ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ทำกิจกรรมร่วมกันของคน สามวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ คนสูงอายุ) ภายใต้แนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรดเป็นผู้ริเริ่ม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และกลุ่ม วีอาร์แฮปปี้องค์กรสาธารณประโยชน์ 


อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก thaihealth


ตลาดนัด 3 ดี เป็น การขยายผลการทำงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ชุมชน  ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัว ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  ลดภาวะของการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม เพิ่มเวลาเรียนรู้ของครอบครัว ออกห่างจากหน้าจอ   ด้วยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดกิจกรรมร่วมกัน  โดยทางอบต.มีบทบาทของการเป็นผู้ส่งเสริม เอื้ออำนวย และจัดสรรให้เกิดพื้นที่ดี ที่ทุกคนมีส่วนร่วม   เกิดเป็นตลาดนัด 3 ดี ที่นำเอาสินค้าในท้องถิ่น เช่นผ้าทอ เครื่องจักสาน งานฝีมือ มาแลกเปลี่ยน จำหน่าย แผยแพร่ต่อยอดความรู้ มีอาหาร และผักพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านปลูกเอง  เน้นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้าหวาย ที่ผลิตเองในชุมชน ชวนคนกินอาหารพื้นบ้าน กินผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชน


อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก thaihealth


นายนฤเดช ศิริแสน  ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เป็นคณะทำงานคนสำคัญของโครงการ กล่าวว่า “ทางอบต.เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ มาตั้งแต่ ปี 58 เห็นว่าแนวคิด 3 ดี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ครอบครัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา  ศูนย์ของเรามีเด็กมาเรียนเพิ่มขึ้น ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และ การขยายผลจากศูนย์เด็กออกสู่ชุมชน ก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ อบต.อยู่แล้ว เรียกว่าเป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้พื้นที่ ดี ดี ของคนทุกวัย  ซึ่งหัวใจหลักของการทำงานคือการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็น การร่วมมือของ 7 หมู่บ้าน ในตำบลหนองแรด ที่ออกมาสร้างพื้นที่ 3 ดีร่วมกันเป็น ต้นแบบให้กับเด็กๆ และครอบครัว”


อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก thaihealth


นายสหพงษ์  ศิริแสน นายก อบต.หนองแรด  ผู้เห็นชอบนโยบายชุมชน 3 ดี  และได้ร้องเพลงเปิดเวที รำวงพื้นบ้าน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ กล่าวว่า “ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รวมถึงตัวนายกเอง ก็ให้ความสนใจ อยากให้คนในชุมชน  รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  หันมาดูแลสุขภาพ ทานอาหารพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ  ดื่มน้ำสมุนไพร  งด/ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก  และพยายามใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกิด ความรักในชุมชนของเราด้วย  วันนี้เรามีคนทุกวัยมาร่วมกิจกรรม  คุณยายจาก ร.ร.ผู้สูงอายุ ที่นำทีมมาร่วมแสดง รำวงย้อนยุคให้คนในงานใครสนใจก็เข้าไปร่วมเต้นด้วย บนเวทีก็มีผู้สูงอายุผู้ชายเล่นดนตรี ร้องเพลง  เข้าไปถามคุณยายเห็นเต้นหลายชั่วโมงแล้ว ว่าเหนื่อยมั้ย ยายตอบ เหนื่อยๆ แต่สนุก ได้ออกกำลังกาย”


นางสาวพันธ์วิรา จินดาธรรม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรด  ผู้ริเริ่มแนวคิดของการขยายผล พื้นที่ 3 ดี สู่ ครอบครัวและชุมชน  กล่าวว่า “ชุมชน 3 ดี คือการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนในชุมชน  เราอยากให้เด็กๆ และผู้ปกครองลดการดื่มน้ำอัดลม เลยเสนอทางเลือกของน้ำสมุนไพร จากธรรมชาติมาให้ทดลอง ทางศูนย์เด็กฯ ได้ทำน้ำสมุนไพร (น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย) มาขาย ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ขายแก้วละ 5 บาท โดยลูกค้าสามารถนำแก้วเดิมมาเติมได้เรื่อยๆ  กิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมของช่วยลด การใช้ถุงพลาสติกและการสร้างขยะ  โดยเด็กและผู้ปกครองเด็ก พกตะกร้าหวายมา  ยังมีบ้างชาวบ้าน ยังมาตัวเปล่า ซึ่งครั้งถือว่าเป็นการนำร่อง คาดว่าต่อไปจะพกตะกร้ากันมาเองมากขึ้น แม่ค้า พ่อค้า ที่มาร่วมในงานตลาดนัด 3 ดี  มีใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นใบตอง ใบไม้ใบใหญ่ๆ”


อบต.หนองแรด 7 หมู่บ้านจับมือร่วมสรัางพื้นที่ 3 ดีให้เด็ก thaihealth


กิจกรรมเปิดพื้นที่ 3 ดี เพื่อร่วมกันสร้างชุมชน สุขภาวะของอบต.หนองแรดวันนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม และส่งผลต่อการมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว เพิ่มพื้นที่ดี สื่อดี กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะดีทั้งกาย จิต สังคมและปัญญา

Shares:
QR Code :
QR Code