อบต.ดอนแก้ว รับใช้ประชาชน 24 ชม.

สร้างสุขภาวะในชุมชน

 

          ผู้คนมักเปรียบเปรย ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนแก้ว เป็นเสมือนร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง คอยบริการช่วยเหลือประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ”

 

อบต.ดอนแก้ว รับใช้ประชาชน 24 ชม.

 

          นั่นเพราะการที่ อบต.ดอนแก้ว มีกิจกรรมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้จะเป็นเพียงองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก แต่ผลงานกลับไม่เล็กเหมือนขนาดองค์กร ภายใต้การบริหารของ นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว

 

          นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว เล่าว่า อบต.ดอนแก้ว มีนโยบายที่จะให้อะไรกับประชาชนโดยที่ไม่ให้เปล่า และประชาชนจะต้องคิดว่าอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไร ประชาชนจะต้องคิดเอง และทำเอง  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด แล้วทางเราจะคอยส่งเสริม และสนับสนุนดูแลไปพร้อมกัน ในการจะดึงประชาชนเข้ามาร่วมมือ เราต้องให้ความสำคัญกับประชาชนด้วย รวมถึงให้องค์ความรู้ด้วยนี่เป็นเรื่องหลัก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุขของประชายิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว

 

          สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปพร้อมกัน คือ เมื่อ อบต.ดอนแก้ว กำลังทำอะไรอยู่นั้น ประชาชนก็จะต้องรู้ด้วย โดยที่ทางเรามีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อรู้เหมือนกันหมด ความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป

 

          การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่นายนพดล ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ โดยกล่าวว่า จะสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบ เน้นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและสร้างโอกาสในการเรียนรู้เฉพาะด้านและความรู้สมัยใหม่เพื่อให้ทันยุคทันสมัย อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็พลอยดีไปด้วย มันจะไปควบคู่กัน จึงเกิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน โดย อบต.ดอนแก้ว ร่วมมือกับ สสส. โครงการนี้ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับ ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมด

 

          โครงการดังกล่าวนี้มี อปท. ร่วมเป็นตำบลเครือข่ายแล้ว จำนวน 20 แห่ง และขยายไปยังตำบลเครือข่ายขยายผล ไม่น้อยกว่า 40 ตำบล มีผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,500 คน จึงเกิดเป็นเครือข่ายตำบลร่วมพัฒนาที่มีการขับเคลื่อนงานสุขภาวะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้คงต้องใช้เวลา 6-7 ปีถึงจะสมบูรณ์ แต่ก็จะมุ่งมั่นทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการทุกโครงการจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน

 

          อบต.ดอนแก้ว มีการจัดการกับปัญหาขยะไม่เหมือนใคร ทุกวันนี้ตำบลดอนแก้วไม่มีรถเก็บขยะมานานแล้ว เพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาเก็บขยะสูงมาก รวมถึงไม่มีแหล่งกำจัดขยะด้วย ถ้าซื้อมามันเป็นภาระหนัก ต้องให้ชาวบ้านบริหารจัดการเอง โดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อชาวบ้านจะเอาขยะมาฝากขายที่ธนาคารขยะแห่งนี้ ก่อนนำมาก็จะเอาขยะมาแยกประเภทว่าอย่างไหนสามารถรีไซเคิลได้ อย่างไหนขายได้ อีกประเภทหนึ่งคือพวกเศษอาหารก็จะมีชาวบ้านมารับเพื่อเอาไปเลี้ยงหมูในชุมชน ส่วนขี้หมูเราก็นำมาเป็นปุ๋ย อีกส่วนเราก็เอามาทำแก๊สขี้หมู สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ ดังจะเห็นได้ว่าภายในตำบลดอนแก้วจะไม่มีการเอาขยะมากองทิ้งไว้ตามหน้าบ้าน ในเมื่อเราเป็นคนผลิต เราต้องเป็นคนกำจัดมันเอง อบต.ดอนแก้วจึงมีความคิดว่าต้องทำที่ครัวเรือนก่อน โดยปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้มีความรับผิดชอบ ผมตั้งใจไว้ว่า “ทุกครอบครัวในตำบลดอนแก้วต้องมีความสุข” นายนพดล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย ศุภรักษ์ จิรกิจญาดา

 

 

 

 

update : 23-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code