อบจ.ยะลา รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


อบจ.ยะลา รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  thaihealth


แฟ้มภาพ


          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขับเคลื่อน รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร จัดตลาดนัดสิ่งแวดล้อม เน้นให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


          วันนี้ (6 ก.ย. 60) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการตลาดนัดสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นที่บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นเตือนให้ชุมชนและประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณขยะมูลฝอย


          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้านอาหารโมเดล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อีกด้วย


          นางสาวนาวีราห์ ลาเตะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขยะลา งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้มาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ร่วมกับร้านอาหารในจังหวัดยะลา เพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนในงานตลาดนัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้วัสดุธรรมชาติ หรือสิ่งทดแทนจากโฟม ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย ลดโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะในจังหวัดยะลา ได้อีกทางหนึ่งด้วย ในวันนี้ก็จะมีนิทรรศการจุดให้ความรู้ มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มอบให้ผู้มาร่วมงานรวมทั้งมีโมเดล อาหารที่ถูกลักษณะ อาหารสะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย มาจัดแสดงด้วย


          ด้านนางสาวทัศนีย์ นามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า การรณรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ร่วมลงนาม MOU กับผู้ประกอบการ ร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะมาช่วยการลด ละ เลิก การใช้โฟม


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code