อนุบาลระนองชวน ‘ปั่น-เดิน’ แก้รถติด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


อนุบาลระนองชวน 'ปั่น-เดิน' แก้รถติด thaihealth


อนุบาลระนองชวน 'ปั่น&เดิน' แก้ปัญหารถติด ใช้รถ ใช้ถนนปลอดภัย


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนอง ออกเดินรณรงค์ โครงการ "วอล์ก แอนด์ ไบก์ ทู สคูล" walk and bike to school  เพื่อแก้ไขปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วน สร้างจิตสำนึกของผู้ใช้เส้นทางบนถนน แล้วยังให้ผู้ปกครองมารับและส่งในพื้นที่จุดต่างๆ ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งการเดินของน้องๆ นักเรียนนั้นไม่ใช่มาจากบ้าน แต่จะเดินหลังจากผู้ปกครองมาส่ง ระยะห่างจากโรงเรียนประมาณ 300-500 เมตร


หลังจากน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับทีมงานของสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน และภาคีหน่วยงานในท้องถิ่น จัดทำโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการปั่นจักรยาน วอล์ก แอนด์ ไบก์ เฟรนด์ลี่ ซิตี้ นำร่องในพื้นที่เส้นทางภาคใต้ตอนบน เชื่อมโยงพื้นที่ ใน 4 จังหวัด คือ ระนอง, ชุมพร, พังงา และกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรคับคั่ง และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเด็กนักเรียน ในชั่วโมงเร่งด่วน ตอนเช้าและตอนเย็นมาแล้ว


โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน ให้มีประโยชน์หลากหลาย ทั้งการเดิน การปั่นจักรยาน และความปลอด ภัยในชีวิตของทุกคน เป็นเมืองที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code