อดข้าวเช้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน

/data/content/26416/cms/e_bdhpqswyz345.jpg


          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5 นครราชสีมา) เผยว่า หากไม่ได้ทานอาหารเช้า จะทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหาร ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ร่างกายอ่อนเพลีย หงุดหงิดอารมณ์เสีย


          นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  (สคร.5 นครราชสีมา) ว่า องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประเด็นสารที่ใช้ในการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2557 คือ กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยอาหารมื้อเช้า ในปี 2556 ที่ผ่านมาประเทศไทยผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานกว่า 90,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน


          อาการของผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน กระหายน้ำบ่อย อ่อนเพลีย กินเก่งหิวเก่ง แต่น้ำหนักลดลงเนื่องจากร่างกายนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อ คันผิวหนัง เห็นภาพไม่ชัด ตาพร่ามัว ชาไม่มีความรู้สึก เนื่องจากน้ำตาลสูงนานๆ ทำให้เส้นประสาทเสื่อม เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย เพราะไม่รู้สึก


          สำหรับในการป้องกันโรคเบาหวานควรเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานผักและผลไม้ งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรรับประทานอาหารเช้า เนื่องจากร่างกายจะทำงานเพื่อเผาผลาญตลอดเวลา แม้ในขณะหลับ หากไม่ได้ทานอาหารเช้า จะทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหาร ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ร่างกายอ่อนเพลีย หงุดหงิดอารมณ์เสีย อาจถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมเพราะสมองได้รับน้ำตาลกลูโคสไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ ดังนั้นควรรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน


 


 


          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


          ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code