ห้าม!! ใช้ฟอร์มาลินในอาหาร ฝ่าฟืนทั้งจำ – ปรับ

  /data/content/23390/cms/abdefhnory57.jpg        อย.เร่งตรวจสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากฝ่าฝืนทั้งจำ และปรับทันที

           ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวการตรวจพบฟอร์มาลินปริมาณสูงในอาหารสด เช่น อาหารทะเลสด ผักสดผลไม้สด หรือเนื้อสัตว์ ตามท้องตลาดในจังหวัดต่างๆ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจโดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับในส่วนของการควบคุมสารฟอร์มาลินนั้นมีหลายหน่วยงานควบคุมดูแล เนื่องจากมีการนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม การประมง ใช้กับสัตว์ รวมถึงใช้ในทางการแพทย์ด้วย โดย อย. จัดให้ฟอร์มาลินเป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร ซึ่งหากฝ่าฝืน จัดเป็นการผลิต จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น ขอให้พ่อค้า-แม่ค้าคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ห้ามใส่ฟอร์มาลินในอาหารเด็ดขาด นอกจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้ว พ่อค้า-แม่ค้ายังได้รับโทษทางกฎหมายอีกด้วย

          ขณะนี้ อย. ได้จัดทำหนังสือไปยังร้านขายยาทั่วประเทศให้ระมัดระวังในการขาย เพื่อมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น อย่าขายฟอร์มาลินให้กับพ่อค้า-แม่ค้าเป็นอันขาด เพราะอาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้กับอาหารได้ อย่างไรก็ตาม อย. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ