ห้ามใช้น้ำในคลองประปาเล่นสงกรานต์

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ห้ามใช้น้ำในคลองประปาเล่นสงกรานต์ thaihealth


ส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย


นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กปน. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจัดงานภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย” รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำตามประเพณีอันดีงามของไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนและในสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ โดยขอความร่วมมือประชาชนงดการเล่นแป้งและการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ และไม่ลงเล่นน้ำในคลองประปาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค และป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากคลองประปามีความลึกถึง 6 เมตร และคันคลองค่อนข้างชัน ที่สำคัญยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วยเนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รักษาคลองประปาพ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุกแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน


นางสาวสุวรา กล่าวต่อว่าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในบ้านโดยปิดน้ำ ปิดไฟให้เรียบร้อย หากต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดหลายวันควรปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่หน้าบ้านโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาและสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนบนหน้าปัดมาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหล หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code