ห้ามเผา เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน แก้ฝุ่นเกินมาตรฐาน

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


ห้ามเผา  เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน แก้ฝุ่นเกินมาตรฐาน thaihealth


แฟ้มภาพ


อธิบดีปภ. ลุยมาตรการห้ามเผา เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน แก้ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. พบว่า ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)เกินค่ามาตรฐาน 100 ใน3จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่) ลำปาง (ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ) และลำพูน (ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน) โดยมีค่าPM2.5 ระหว่าง 55-71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าPM10 ระหว่าง 68– 99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และAQIมีค่าระหว่าง 111–152


ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน3จังหวัดภาคเหนือดังกล่าว ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด


โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาพื้นที่เกษตรกรรมให้กำหนดช่วงเวลา จัดระเบียบการเผา และประกาศเขตห้ามเผา ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันมิให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code