ห้ามเชือด-ขายสัตว์ปีกริมถนน

ตั้งด่านสกัดถนน 13 จุดก่อนเข้ากรุง

 

 ห้ามเชือด-ขายสัตว์ปีกริมถนน

          นางมนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน ปี 2552 โดยมีนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว ที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และสมาคมตลาดไทย จัดทำโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2552 ขึ้น

 

          เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ปีกที่จะใช้ในพิธีเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากปศุสัตว์

 

          ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กทม.ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นปีแรก ที่พบการระบาด โดยประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกกว่า 53 รายแต่ผลจากห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไม่พบว่ามีเชื้อแต่อย่างใด

 

          นอกจากนี้ยังได้สุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์ปีก 254 ครั้งในตัวอย่างสัตว์ปีกจำนวน 7,200 ตัวอย่าง ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันสำหรับในปีนี้ กทม.จะเร่งกวดขันสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 42 แห่ง เพื่อควบคุมสุขอนามัยด้านสุขาภิบาล การพ่นยาฆ่าเชื้อ

 

          รวมทั้งการกำหนดมาตรการสำคัญคือห้ามเชือดและจำหน่ายสัตว์ปีกริมบาทวิถี และการตั้งด่านเพื่อสกัดการนำเข้าสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานใน 13 จุดบนถนนที่จะเข้าสู่กรุงเทพฯ

 

          หากประชาชนพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ให้แจ้งเขตพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดนก โทร. 0-2354-1836, 0-2245-8106 หรือสายด่วนกทม. 1555

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 22-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code