ห้ามร้านยา-เภสัชฯ จำหน่ายเหล้า-บุหรี่

รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ นายกสภาเภสัชกรรมเปิดเผยว่า มีข้อมูลระบุว่าร้านยาบางร้านอาจขายเหล้าบุหรี่ ขอแจ้งเตือนเภสัชกรให้ทราบว่า การจำหน่ายเหล้า – บุหรี่ในร้านยาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้สภาเภสัชกรรม มีมติให้เตือนเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา ให้ตรวจสอบว่า ร้านยาหรือบริเวณในร้านยา มีการจำหน่ายเหล้า – บุหรี่หรือไม่ หากพบขอให้แจ้งเจ้าของร้านยาเลิกจำหน่ายเหล้าบุหรี่

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอให้เภสัชกรถอนตัว ไม่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่แห่งนั้น และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หรือแจ้ง สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-1877, 0-2591-8298 และ 0-2590-2439

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code