ห้องเรียนพ่อแม่ ตอน "เข็นเด็กนอกบ้านให้เป็นคนปกติ"

featured

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ห้องเรียนพ่อแม่ ตอน “เข็นเด็กนอกบ้านให้เป็นคนปกติ” ผู้ร่วมฟังเสวนาและการบรรยายจาก พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน พญ.เบญจพร ตันตสูติ (หมอมินบานเย็น) เพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ (หมอตั้ม) และพญ.พรพิมล นาคพงพันธุ์ (หมอก้อย) เพจเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code