ห่วง 3 โรคร้ายในพระสงฆ์

ห่วง 3 โรคร้ายในพระสงฆ์ thaihealth


3 โรคร้ายในพระสงฆ์ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน


นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงฆ์ปีงบประมาณ 2555-2557 พบพระสงฆ์- สามเณรอาพาธด้วยโรค 3 อันดับแรก คือโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหาร ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน


นอกจากนี้ยังพบโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญ เช่น ไขมันในเลือดสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ข้อเข่าเสื่อม ต้อกระจก สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การฉันภัตตาหารที่รสจัด มีแป้งและไขมันสูง และขาดการออกกำลังกายหรือการบริหารร่างกาย การเดินบิณฑบาตในเมืองในระยะทางที่สั้นลง แม้ว่าพุทธบัญญัติที่พระสงฆ์ควรอยู่ในอาการที่สำรวม ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนบุคคลทั่วไป ส่งผลให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย จึงมีข้อแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ ดังนี้ เลือกสถานที่ที่เป็นส่วนตัว เช่น ในกุฏิ พื้นที่โล่งในเขตวัด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเดินจงกรมควรเดินต่อเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป หรือเดิน 10-15 นาที 2-3 รอบ สะสมรวมกัน 30 นาที ควรมีกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น กวาดลานวัด ก่อนและหลังการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ควรออกกำลังกายในช่วงที่ไม่หิวหรืออิ่มเกินไป หรือ 2 ชั่วโมงหลังการฉันภัตตาหาร ส่วนการทำบุญตักบาตรควรคำนึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่มีรสเค็มจัดหวานจัดหรือมันจัด ควรเน้นอาหารที่มีผักหลากสี นมพร่องไขมัน เมนูเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ผลไม้มีรสไม่หวานจัด เช่น ส้ม มะละกอ แตงโม แคนตาลูป ส้มโอ ฝรั่ง ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ำมันจำนวนมากในการปรุง เช่น อาหารที่มีกะทิ อาหารทอด และควรงดเว้นขนมรสหวานจัด


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code