ห่วงไทยเสี่ยง ‘ไวรัสเมอร์ส’

/data/content/24619/cms/e_aciqrxz14789.jpg


          ห่วงไทยเสี่ยง 'ไวรัสเมอร์ส'


          ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ไวรัสเมอร์ส เมื่อเร็วๆ นี้ ขององค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วย 572 ราย เสียชีวิต 173 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 19 ประเทศ พบว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคง มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดังกล่าว เนื่องจากมีคนไทยเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ พิธีฮัจญ์ และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย สคร. 12 สงขลา จึงสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกด่านในสังกัด


          ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าเรือสงขลา พรมแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ บ้านประกอบ เบตง สุไหงโก-ลก และพรมแดนบูเก๊ะตา เข้มงวดตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อกับผู้ป่วยทุกรายต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้งให้คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทราบถึงสถานการณ์ และร่วมมือเฝ้าระวังโรค เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ


          ดร.นพ.สุวิชกล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจรุนแรง เฉียบพลัน มีการติดต่อของโรคจากคนสู่คนได้ การป้องกันที่สำคัญ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีอาการคล้ายไข้หวัด และอาการไม่ดีขึ้น หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรพบแพทย์ทันที หรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code