ห่วงเปิดเทอม “โรคมือเท้าปาก” เสี่ยงระบาดเด็กเล็ก

ห่วงเปิดเทอม


แฟ้มภาพ


พยากรณ์โรคเตือนหลังเปิดเทอมเสี่ยงพบผู้ป่วยมือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น ห่วงเด็กเล็กอยู่รวมกันง่ายต่อการระบาด แนะศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.อนุบาล ตรวจคัดกรองทุกวัน หากมีไข้ให้แยกเด็กป่วย หยุดเรียน และรักษาทันที


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8 (18-24 พ.ค.) โดยระบุว่า เมื่อเปิดเทอมแล้วให้ระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก เนื่องจากการเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 พ.ค. 2558 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 9,963 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก อายุ 1-3 ปี เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เพราะเป็นช่วงเปิดภาคเรียน เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น จึงคาดว่าเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก จึงแนะนำให้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กมีไข้หรือ มีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แยกผู้ป่วยไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ ให้เด็กหยุดเรียน ส่งต่อเพื่อรับการรักษา


 


ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์                            


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code