ห่วงเด็กป่วย 4 โรคช่วงหน้าฝน

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ระวังพิเศษเด็กป่วย 4 โรค

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนและช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม โรคที่ควรระวังและพบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคที่เกิดจากการถูกยุงกัด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย รวมถึงอาการพุพองจากการที่เด็กเกาเมื่อถูกยุงกัด ที่อาจจะส่งผลให้เชื้อโรคอื่นๆ เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีรอยแผล 3.โรคที่เกิดจากดิน อาทิ โรคเมลิออยโดซิส (melioidosis) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการหายใจและการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปนเปื้อนในดิน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ชอบเล่นกับดินจึงน่าห่วงเป็นพิเศษ และ 4.โรคทางเดินอาหาร สำหรับในพื้นที่น้ำท่วมต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะอาจจะเกิดกรณีส้วมซึมจนแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย

“ช่วงที่ฝนตกหนักอาจไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะฝนที่ตกแรงจะชะล้างเชื้อโรคออกจากร่างกายได้ในระดับหนึ่ง แต่หากฝนตกปรอยๆ อาจจะส่งผลให้เด็กได้รับเชื้อโรคและป่วยง่ายสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ควรที่จะล้างมือให้ลูกบ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรค อาหารการกินควรให้มีความสะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ เวลาอาบน้ำต้องฟอกสบู่ให้เด็กอย่างดีจนสะอาดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย” ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code